Algemene voorwaarden

Lesgeld: € 14,00 per les ( half uur )
Betaling: Contant elke 1 ste les van de maand of vooraf per storting voor de eerste van de maand op postbanknr 3353851 t.n.v. C.H. Schaller te Amersfoort
Opzegging: Na een startperiode van 8 lessen geldt verder in alle gevallen een opzegtermijn van 8 lessen, uiteraard altijd schriftelijk.
Verhindering: Bij verhindering en/of ziekte dient het lesgeld doorbetaald te worden. Bij langdurige ziekte gaat na 3 lessen de opzegtermijn in of u betaalt 50% door zodat uw lestijd/-plek blijft behouden.Indien u na 6 weken of langer gedwongen bent toch op te zeggen reken ik 4 lessen opzegtermijn.U wordt wel verzocht tijdig af te bellen. Liefst een dag tevoren tussen 17.00 en 18.00. Telnr; 033-4753418, b.g.g. 06-41775057
Vakantie / Feestdagen: Tijdens vastgestelde vakanties en op algemeen erkende feestdagen wordt geen les gegeven en is geen lesgeld verschuldigd.